کلاس ها

عنوان برگزار کننده زمان شروع قیمت
تهران شرق آتلیه معماری غفوری ۳۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۱۵ رایگان
مقدمات۱ تهران شرق آتلیه معماری غفوری ۲۷ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۰۳ رایگان
دوره جامع فوق فشرده معمار پول ساز آتلیه معماری غفوری ۱۸ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۴۹ ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
دوره جامع اسکیس و راندو (حضوری و آنلاین) آتلیه معماری غفوری ۱۸ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
دوره فرم پیشرفته(حضوری) آتلیه معماری غفوری ۱۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۵۲ ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دوره کروکی طهران(حضوری) آتلیه معماری غفوری ۱۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۳ ۷۵۰,۰۰۰ تومان
دوره جامع اسکیس و راندو (آنلاین) آتلیه معماری غفوری ۳۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۵۷ ۹۶۰,۰۰۰ تومان