پکیج اسکیس داخلی


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این پکیج که در 8 جلسه جمع آوری شده است

پیش فروش این پکیج با این قیمت می باشد و این پکیج به صورت رسمی در تاریخ 30 دی ماه ارائه خواهد شد.

بهتر این است که هر یک از قسمت ها را هفته ای مشاهده کنید و در طول هفته اول به طور مثال قسمت اول را مرور کنید.

به آموزش نحوه برخورد با اسکیس طراحی داخلی می پردازیم.

جلسه اول: پرسپکتیو / انواع و اقسام

جلسه دوم: کروکی داخلی

جلسه سوم: داخلی فرمیک/ گسترش شماتیک

جلسه چهارم: طراحی مبلمان/ طراحی صنعتی

جلسه پنجم: داخلی و مبلمان/ دکوراسیون داخلی

جلسه ششم: پلان و مقطع در اسکیس داخلی/ سکشن وال

جلسه هفتم: شیت بندی در اسکیس داخلی/ ارشد

جلسه هشتم:رنگ و راندو در طراحی داخلی

 


مدت زمان : ۰۶:۴۰:۰۰
جلسه اول: پرسپکتیو / انواع و اقسام
جلسه دوم: کروکی داخلی
جلسه سوم: داخلی فرمیک/ گسترش شماتیک
جلسه چهارم: طراحی مبلمان/ طراحی صنعتی
جلسه پنجم: داخلی و مبلمان/ دکوراسیون داخلی
جلسه ششم: پلان و مقطع در اسکیس داخلی/ سکشن وال
جلسه هفتم: شیت بندی در اسکیس داخلی/ ارشد
جلسه هشتم:رنگ و راندو در طراحی داخلیتگ ها : اسکیس راندو پکیج جامع اسکیس داخلی

مشاغل : معمار مهراز