پکیج جامع پلان و مقطع


تــوضــیحــات
فــایل ها

مدرس دوره : مهندس محمدرضا غفوری

این دوره در ۱۵ جلسه اراپه شده است که به صفر تا صد مباحث در حوزه مدارک فنی

اعم از پلان و مقطع سکشن وال و جزییات پرداخته می شود.

پیش فروش این پکیج با این قیمت می باشد، این پکیج به طور رسمی در تاریخ 30 شهریورماه ارائه میشود.

مباحث دوره:

بخش اول: پلان

۱: آشنایی با پلان

۲: ساختارهای پلانی

۳: عناصر سازنده پلان

۴:مفاهیم پر اهمیت در پلان

۵: هندسه در پلان

۶: پلان در کنکور ارشد

بخش دوم: مقطع

۷: آشنایی با مقطع

۸: آشنای با مفاهیم فضایی در مقطع

۹: عناصر سازنده مقطع

۱۰: مقطع پرسپکتیو

۱۱: هندسه در مقطع

۱۲: مقطع در کنکور ارشد

بخش سوم: طراحی سایت و جزیات

۱۳: طراحی سایت

۱۴: پلان گرافیک/ راندو در پلان و مقطع

۱۵: سکشن وال و جزییات

مباحث هر بخش را دو جلسه در هفته مشاهده کنید و تمرین های هر بخش را برای کرکسیون از طریق واتساپ به شماره استاد غفوری

۰۹۳۸۹۴۲۴۲۱۶ ارسال کنید.


عوامل : محمدرضا غفوری

مدت زمان : ۲۰:۰۰:۰۰
آشنایی با پلان
ساختارهای پلانی
عناصر سازنده پلان
مفاهیم پر اهمیت در پلان
هندسه در پلان
پلان در کنکور ارشد
آشنایی با مقطع
آشنای با مفاهیم فضایی در مقطع
عناصر سازنده مقطع
مقطع پرسپکتیو
هندسه در مقطع
مقطع در کنکور ارشد
طراحی سایت
سکشن وال و جزییاتتگ ها : اسکیس پلان پکیج جامع مقطع مدارک فنی

مشاغل : معمار مهراز