کروکی های ایتالیا


تــوضــیحــات
فــایل ها

ایتالیا یکی از کشورهای برجسته از لحاظ معماری می باشد . دوران رنسانس که آغازگر زیباترین سبکهای معماری غربی است از دامن این کشور زرخیز عرصه معماری پا به عرصه گذاشته و سبک های معماری عمدتا از این کشور در اروپا الهام گرفته اند.


عوامل : محمدرضا غفوری

مدت زمان : ۰۱:۰۰:۰۰
بخش اولتگ ها : کروکی مهراز ایتالیا رایگان آموزش رایگان

مشاغل : معمار طراح مهراز