دوره جامع پلان و مقطع


تــوضــیحــات
فــایل ها

مدرس دوره : مهندس محمدرضا غفوری

این دوره در ۱۵ جلسه اراپه شده است که به صفر تا صد مباحث در حوزه مدارک فنی

اعم از پلان و مقطع سکشن وال و جزییات پرداخته می شود.

مباحث دوره:

بخش اول: پلان

۱: آشنایی با پلان

۲: ساختارهای پلانی

۳: عناصر سازنده پلان

۴:مفاهیم پر اهمیت در پلان

۵: هندسه در پلان

۶: پلان در کنکور ارشد

بخش دوم: مقطع

۷: آشنایی با مقطع

۸: آشنای با مفاهیم فضایی در مقطع

۹: عناصر سازنده مقطع

۱۰: مقطع پرسپکتیو

۱۱: هندسه در مقطع

۱۲: مقطع در کنکور ارشد

بخش سوم: طراحی سایت و جزیات

۱۳: طراحی سایت

۱۴: پلان گرافیک/ راندو در پلان و مقطع

۱۵: سکشن وال و جزییات

برای اطلاعات بیشتر از طریق واتساپ با شماره استاد غفوری

۰۹۳۸۹۴۲۴۲۱۶ در ارتباط باشید.


عوامل : محمدرضا غفوری

مدت زمان : ۰۰:۰۰:۰۰
بخش اولتگ ها : دوره جامع

مشاغل : معمار مهراز