آموزش ترسیم درخت


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این مجموعه آموزش های لازم جهت ترسیم درخت و بافت برگ در ترسیمات معماری و هنری، اعم از کروکی و اسکیس معماری اراِئه میشود تمرین های این مجموعه به پیوست ضمیمه شده است، حتما انجام داده و برای کرکسیون از طریق لینک موجود در اپلیکیشن مهراز از طریق اینستاگرام استاد غفوری و یا شماره واتساپ 09389424216 در ارتباط باشید.


مدت زمان : ۰۰:۴۰:۰۰
بخش اولتگ ها : اسکیس کروکی جزییات طراحی

مشاغل : معمار هنرمند طراح